Vælg spørgeskema

Du logger ind med det tilsendte Brugernavn og Password både her og i Sådan er jeg-skemaet, altså samme Brugernavn og Password til begge skemaer.

I begge skemaer vælger du det svar, der intuitivt er rigtigt for dig. Det kan være, at du føler, at svarene ikke passer på dig, men vælg alligevel det svar, der ligger tættest på din egen reaktion eller dine egne tanker.

Når du har svaret på de 48 følgende spørgsmål i Skema 1 - CASQ, sendes du tilbage til oversigten og kan vælge Skema 2 - Sådan er jeg. Når du trykker på Skema 2 – Sådan er jeg!, bliver du videresendt til en anden side med et andet udseende, men du logger bare ind med det tilsendte password, som du også brugte til Skema 1 – CASQ og svarer på spørgsmålene.

Det er vigtigt her at pointere, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar. De svar, du giver, er de rigtige svar for dig.

Hav 30-45 minutter til rådighed til hvert spørgeskema. Det kan være en god ide at holde en lille pause imellem skema 1 og 2, så du kan gennemføre hvert af skemaerne, når du er gået i gang.

Du vil altid være anonym i undersøgelsen, og dit navn vil aldrig blive nævnt i forbindelse med hverken spørgeskemaer eller interview. Undersøgelsen vil give os vigtig viden om, hvordan vi kan undervise i livsduelighed på den bedste måde. Så vi håber meget, at du vil være med.


Skema 1 - CASQ
Skema 2 - Sådan er jeg!

Livsparat logo